Doniesienia zjazdowe, których streszczenia opublikowano w czasopismach polskich i zagranicznych:


E. Świętochowska, T. Wielkoszyński, J. Kaperczak, D. Bodzek, A. Urbaniak; "Stężenie antyoksydantów nieenzymatycznych we krwi pacjentów z chorobą niedokrwienną serca podczas zabiegów CABG", VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą - Krąg k/Koszalina, 4-7 października 1998, Czynniki Ryzyka,1998, supl. 4, str. 52, punktacja MNiI – 3,000

 
T. Wielkoszyński, B. Janoszka, K. Tyrpień, D. Bodzek; "Chromatograficzne oznaczanie oksysteroli w osoczu", ibidem, Czynniki Ryzyka, 1998, supl. 4, str. 50, punktacja MNiI – 3,000

 
E. Świętochowska, T. Wielkoszyński, J. Kaperczak, A. Urbaniak, W. Orkisz; "Układ antyoksydacyjny i procesy peroksydacji lipidów u pacjentów ze zmianami miażdżycowymi kończyn dolnych", VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą, The First - Krąg- Atherothrombosis Conference, 23-26 października 1999, Krąg k/ Koszalina, Czynniki Ryzyka, 1999, 2-3, 26, punktacja MNiI – 3,000


T. Wielkoszyński, E. Świętochowska, Z. Ostrowska, A. Urbaniak, W. Orkisz, H. Kuropatnicka; "Badania nad zależnością pomiędzy lipidowymi czynnikami ryzyka miażdżycy a wybranymi parametrami przemian proteoglikanów u chorych ze zmianami miażdżycowymi", ibidem, Czynniki Ryzyka, 1999, 2-3, 26, punktacja MNiI – 3,000

 
T. Wielkoszyński, B. Janoszka, K. Tyrpień, D. Bodzek, E. Świętochowska: "Wpływ czynnego palenia tytoniu na stężenie wybranych oksysteroli i antyoksydantów w osoczu krwi", ibidem, Czynniki Ryzyka,1999, 2-3, 27, punktacja MNiI – 3,000

 
T. Wielkoszyński, B. Janoszka, K. Tyrpień, C. Dobosz, D. Bodzek. "Analiza przydatności oznaczania stężeń wybranych oksysteroli do oceny wolnorodnikowych modyfikacji lipoprotein". VIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą, the Second Krąg Atherothrombosis Conference, Krąg k/Koszalina, 23-26 października 2000, Czynniki Ryzyka, 2000, Supl. 6, str. 38, punktacja MNiI – 3,000

 
E. Świętochowska, T. Wielkoszyński, H. Kuropatnicka, Z. Ostrowska. "Stężenie neopteryny w surowicy jako wskaźnik aktywacji układu białokrwinkowego u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca". ibidem, Czynniki Ryzyka. 2000, supl. 6, str. 38, punktacja MNiI – 3,000

 
T. Wielkoszyński, D. Bodzek, E. Świętochowska. "Stężenie retinolu, tokoferoli i białka wiążącego retinol w surowicy krwi czynnych palaczy tytoniu", ibidem, Czynniki Ryzyka, 2000, supl. 6, str. 37, punktacja MNiI – 3,000

 
T. Wielkoszyński, E. Świętochowska, D. Bodzek. "Stężenie białek ostrej fazy w surowicy czynnych palaczy tytoniu", ibidem, Czynniki Ryzyka, 2000, supl. 6, str. 36, punktacja MNiI – 3,000

 

J. Zalejska-Fiolka, T. Wielkoszyński, U. Błaszczyk, E. Birkner, A. Kasperczyk, S. Kasperczyk. Influence of olive oil oxidation process on quantification of conjugated dienes. Chemistry and Physics of Lipids. 2000, 107, 80, wskaźnik IF-2,328, punktacja MNiI-15,000  


J. Jagodzińska, M. Wyleżoł, M. Pardela, K. Żwirska-Korczala, T. Wielkoszyński, J. Głogowska-Szeląg,P. Warakomski, J. Wojtacha, T. Pogorzelska, B. Rybus-Kalinowska, I. Korzonek-Szlacheta, K. Gajewska. „Morbid obesity is associated with decrease antioxidant vitamins”.- J.Endocrinol.Invest. 2000 Vol.23 Suppl. to No.7: 23rd Congress of Endocrinology and Metabolic Diseases of Turkey Joint Meeting with the European Federation of Endocrine Societes, Ankara [Turkey], 7-9.09.2000, abstr. p.83[157]. Wskaźnik IF- 1,398, punktacja MNiI – 15,000

 
T. Wielkoszyński, K. Tyrpień, D. Bodzek, B. Janoszka: Porównanie metod oznaczania stężeń tokoferoli i retinolu w osoczu, XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, 5-7 września 2001, Poznań, Diagnostyka Labor. 2001, 37, supl. 2, 170, punktacja MNiI – 3,000

 
T. Wielkoszyński, K. Tyrpień, E. Świętochowska, D. Bodzek, Z. Ostrowska, B. Szapska: Radioimmunologiczna metoda oznaczania stężenia kotyniny w surowicy, ibidem, Diagn. Labor. 2001, 37, supl. 2, 171, punktacja MNiI – 3,000

 
E. Świętochowska, T. Wielkoszyński, B. Szapska: Neopteryna i białko C-reaktywne jako wskaźniki zaawansowania procesu miażdżycowego u pacjentów z chorobą wieńcową, ibidem, Diagn. Labor. 2001, 37, supl. 2, 172, punktacja MNiI – 3,000

 
T. Wielkoszyński: Spektrofotometryczna metoda oznaczania stężenia kwasu L- askorbinowego w materiale biologicznym, ibidem, Diagn. Labor. 2001, 37, supl. 2, 173, punktacja MNiI – 3,000

 
T. Wielkoszyński, J. Trzaskowska, G. Winiarski, E. Świętochowska, D. Bodzek: Czy palenie tytoniu wpływa na stężenie lipoproteiny (a) w osoczu?, ibidem, Diagn. Labor. 2001, 37, supl. 2, 174, punktacja MNiI – 3,000

 
K. Żwirska-Korczala, J. Jagodzińska, T. Wielkoszyński, J. Jochem, M. Wyleżoł, J. Karpe, M. Padela: Stężenie oksysteroli i witaminy E a profil lipidowy u kobiet ze skrajną otyłością, ibidem, Diagn. Labor. 2001, 37, supl. 37, 181, punktacja MNiI – 3,000

 
T. Wielkoszyński, J. Jagodzińska, E. Świętochowska, K. Żwirska-Korczala, D. Bodzek: Stężenie lipoproteiny (a) oraz wybranych parametrów układu hemostazy u skrajnie otyłych, IX Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą i Third Krąg Atherothrombosis Conference, Krąg k/Koszalina, 25-28 października 2001, Czynniki Ryzyka 2001, 3-4, 27-28, punktacja MNiI – 3,000

 
T. Wielkoszyński, E. Świętochowska, G. Mańka: Ocena stężeń lipoproteiny (a) w surowicach kobiet ciężarnych i ich potomstwa: ibidem, Czynniki Ryzyka 2001, 3-4, 28, punktacja MNiI – 3,000

 
T. Wielkoszyński, E. Świętochowska, B. Kalita, A. Sikora, M. Ślimok, A. Obuchowicz: Stężenie przeciwciał przeciw ox-LDL w surowicy dzieci z chorobą trzewną, ibidem, Czynniki Ryzyka 2001, 3-4, 28-29, punktacja MNiI – 3,000


M. Gola, P. Karoń, P. Banyś, W. Chaberko, E. Świętochowska, T. Wielkoszyński, B. Szapska, Z. Ostrowska: Ocena stężeń czynnika von Willebranda (vWF) i fibrynogenu w osoczu krwi mężczyzn z przebytym udarem niedokrwiennym mózgu. ibidem, Czynniki Ryzyka 2001, 3-4, 29, , punktacja MNiI – 3,000

 
A. Świętochowska-Chechlińska, A. Obuchowicz, T. Wielkoszyński, M. Marek: Ocena stężeń witamin antyoksydacyjnych u dzieci z rodzin obciążonych wczesnym występowaniem zawału mięśnia sercowego, ibidem, Czynniki Ryzyka 2001, 3-4, 33, , punktacja MNiI – 3,000

 
J. Jagodzińska, K. Żwirska-Korczala, T. Wielkoszyński, J. Jochem, D. Bodzek, M. Wyleżoł, M. Pardela. Plasma oxysterols, vitamin E concentration and lipid profiles in morbidly obese patients with coexisting risk factors. International Symposium on Obesity and Hypertension, 25-27 october 2001, Berlin, Germany, Int. J. Obesity Rel. Metabolic Dis; 2001, 25, suppl. 3, 58, Wskaźnik IF – 2,196; punktacja MNiI – 24,000

 
H. Borgiel-Marek, D. Kajdaniuk, B. Marek, E. Świętochowska, Z. Lamch, T. Wielkoszyński, H.Łangowska-Adamczyk. Selected polypeptide growth factors in patients in early stages of small cell lung cancer (SCLC), non smallcell cancer (NSCLC) and breast cancer. Endocr.Pract. 2001 Vol.7 Suppl.: 24th Congress of Endocrinology and Metabolic Diseases of Turkey Joint Meeting with The American Association of Clinical Endocrinologists, Istanbul [Turkey] 4-6.10.2001, abstr. p.22[043]. Punktacja MNiI – 3,000

 
E. Świętochowska, J. Kaperczak, Z. Ostrowska, T. Wielkoszyński, B. Kos-Kudła, B. Szapska, M. Zembala, J. Górski. Assessment of connection between neopterin and melatonin concentrations and risk factors in patients with atherosclerosis. Neuroendocrinol.Lett. 2001 Vol.22 No.4: Abstracts of the International Symposium on "Melatonin: Clinical Significance and Therapeutic Application" Polanica Zdrój 30.09-03.10.2001, abstr. p.293-294. punktacja MNiI – 10,000

 
K. Wołkowska, E. Świętochowska, Z. Ostrowska, T. Wielkoszyński, D. Kajdaniuk. Aktywność antyoksydacyjna osocza a stężenie DHEAS u pacjentów z niedoczynnością tarczycy. Pol.Arch.Med.Wewn. 2001 T.105: Pamiętnik 34 Zjazdu Towarzystwa Internistów Polskich, Poznań 19 22.09.2001, streszcz. s.222. , punktacja MNiI – 5,000

 
M. Nowak, E. Świętochowska, B. Marek, T. Wielkoszyński, J. Głogowska-Szeląg, J. Górski, D. Kajdaniuk, B. Kos-Kudła, Z. Ostrowska, L. Siemińska. Ocena metabolizmu lipidów i lipoprotein jako czynników ryzyka chorób naczyniowych u kobiet w okresie pomenopauzalnym. Pamiętnik 34 Zjazdu Towarzystwa Internistów Polskich, Poznań 19-22.09.2001, Pol. Arch. Med. Wewn. 2001, 105, 129[III-3-P]. punktacja MNiI – 5,000

 
M. Nowak, E. Świętochowska, B. Marek, T. Wielkoszyński, J. Głogowska-Szeląg, J. Górski, D. Kajdaniuk, B. Kos-Kudła, Z. Ostrowska, L. Siemińska. Ocena stanu oksydo-redukcyjnego oragnizmu u kobiet w okresie pomenopauzalnym. Pol.Arch.Med.Wewn. 2001, 105, 130[III-5-P], Pamiętnik 34 Zjazdu Towarzystwa Internistów Polskich, Poznań 19-22.09.2001, punktacja MNiI – 5,000

 
T. Wielkoszyński, M. Szewczyk, K. Tyrpień, G. Mercik-Łyp, L. Poloński, M. Zembala, D. Bodzek; „Ocena stężeń tokoferoli w osoczu pacjentów z lekooporną hiperlipidemią leczonych LDL-aferezą”, X Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą w Kręgu k/Koszalina, 24-27 października 2002, Czynniki Ryzyka 2002 nr 2-3(36/37),63, punktacja MNiI – 3,000

  
T. Wielkoszyński, M. Szewczyk, G. Mercik-Łyp, L. Poloński, M. Zembala, D. Bodzek; „Ocena przydatności zabiegów LDL-aferezy prowadzonych techniką HELP w normalizacji stężeń lipoproteiny (a)”, ibidem, Czynniki Ryzyka 2002 nr 2-3(36/37), 64-65, punktacja MNiI – 3,000


M. Szewczyk, T. Wielkoszyński, J. Nowak, G. Mercik-Łyp, L. Poloński, M. Zembala, „Wpływ zabiegów LDL-aferezy na stężenie homocysteiny w osoczu pacjentów z lekooporna hiperlipidemią”; ibidem, Czynniki Ryzyka 2002 nr 2-3(36/37), 65, punktacja MNiI – 3,000

 

A. Obuchowicz, T. Wielkoszyński, M. Kniażewska, J. Żmudzińska-Kitczak, M. Marek, A. Świętochowska-Chechlińska „Wybrane czynniki ryzyka miażdżycy u dzieci i młodzieży z nadciśnieniem tętniczym” ibidem, Czynniki Ryzyka 2002 nr 2-3(36/37), 43-44, punktacja MNiI – 3,000


T. Wielkoszyński, E. Świętochowska, E. Hadas, B. Szapska, W. Bentkowski, Z. Ostrowska „Stężenie przeciwciał przeciw ox-LDL w surowicy krwi pacjentów z łuszczycą zwykłą – doniesienie wstępne”; ibidem, Czynniki Ryzyka 2002 nr 2-3(36/37), 65,punktacja MNiI – 3,000

A. Sikora, T. Wielkoszyński, B. Kalita, M. Ślimok, E. Świętochowska, A. Obuchowicz; „Stężenia homocysteiny i kwasu foliowego w osoczu dzieci i młodzieży z glutenozależną chorobą trzewną” ; ibidem, Czynniki Ryzyka 2002 nr 2-3(36/37), 29, punktacja MNiI – 3,000


J. Górski, Z. Ostrowska, E. Świętochowska, B. Szapska, T. Wielkoszyński, J. Głogowska-Szeląg. Stężenie transformującego czynnika wzrostu β1 i białka reaktywnego C w osoczu pacjentów z ostrymi incydentami wieńcowymi. Ibidem, Czynniki Ryzyka 2002 nr 2-3(36/37), 56-57. punktacja MNiI – 3,000

 

J. Górski, E. Świętochowska, Z. Ostrowska, B. Szapska, T. Wielkoszyński, J. Głogowska-Szeląg. Stężenie czynnika von Willebranda w ostrych zespołach wieńcowych u mężczyzn. Ibidem, Czynniki Ryzyka 2002 nr 2-3(36/37), 57. punktacja MNiI – 3,000


W. Orkisz, J. Piecuch, E. Świętochowska, M. Rudzki, D. Waniczek, J. Arendt, T. Wielkoszyński, K. Sosada, J. Rdes. Neopterine - a promising factor of differentiation between pancreatic cancer and chronic pancreatitis. Gut 2002 Vol.51 Suppl. No.3/Endoscopy 2002 Vol.34 Suppl. No.2: 10th United European Gastroenterology Week, Geneva [Switzerland] 2002, abstr. p.A103. IF- 6.323, Ranking KBN: 19.000

 

J. Górski, Z. Ostrowska, E. Świętochowska, T. Wielkoszyński, B. Marek, D. Kajdaniuk, B. Szapska, J. Głogowska-Szeląg.Wpływ tlenku azotu na wydzielanie TGF-β1 z płytek krwi u pacjentów z chorobą wieńcową. - Pol.Arch.Med.Wewn. 2004 T.112 supl. 1: Materiały 35 Zjazdu Towarzystwa Internistów Polskich, Katowice 9-12.09.2004, streszcz. s.355. punktacja MNiI – 5,000

 

Z. Ostrowska, B. Kos-Kudła, B. Marek, D. Kajdaniuk, K. Wołkowska, E. Świętochowska, T. Wielkoszyński. Ocena powiązań między leptyną, wybranymi markerami obrotu kostnego a osteoprotegeryną i jej ligandem RANK u otyłych kobiet po menopauzie. - Pol.Arch.Med.Wewn. 2004 T.112 supl. 1: Materiały 35 Zjazdu Towarzystwa Internistów Polskich, Katowice 9-12.09.2004, streszcz. s.414. punktacja MNiI – 5,000

 

Z. Ostrowska, B. Kos-Kudła, B. Marek, D. Kajdaniuk, K. Wołkowska, E. Świętochowska, T.Wielkoszyński. Gęstość mineralna kości a dobowe stężenia melatoniny, osteoprotegeryny i RANKL u otyłych kobiet po menopauzie.- Pol.Arch.Med.Wewn. 2004 T.112 supl. 1: Materiały 35 Zjazdu Towarzystwa Internistów Polskich, Katowice 9-12.09.2004, streszcz. s.413. punktacja MNiI – 5,000

 


J. Górski, Z. Ostrowska, E. Świętochowska, T. Wielkoszyński, B. Marek, D. Kajdaniuk, B. Szapska, J. Głogowska-Szeląg. Udział jonów wapnia w uwalnianiu TGF-β1 z płytek krwi u chorych z cukrzycą typu 2. - Pol.Arch.Med.Wewn. 2004 T.112 supl. 1: Materiały 35 Zjazdu Towarzystwa Internistów Polskich, Katowice 9-12.09.2004, streszcz. s.417. punktacja MNiI – 5,000

 
E. Świętochowska, T Wielkoszyński, M. Motyka, B. Szapska, Z. Ostrowska, M. Nowak, J. Górski. Liporotein (a) and chosen inflammation response factors concentration in carotid artery andarterectomized patients. 38th Annual Meeting of the European Society for Clinical Investigation, Utrecht, The Netherlands, 14-17 April 2004, Streszczenie w: Eur. J. Clin. Invest. 2004, 34 (suppl. 1), poz. 7, wskaźnik IF – 2,530; punktacja MNiI – 24,000


T. Wielkoszyński, B. Kalita, E. Świętochowska, M. Ślimok, A. Sikora, A. Obuchowicz, D. Bodzek, J. Sulej. Hyperhomocysteinemia in coeliac children is associated with low concentration of serum folic acid. Ibidem, Eur. J. Clin. Invest. 2004, 34 (suppl. 1), poz. 41, wskaźnik IF – 2,530; punktacja MNiI – 24,000


T. Wiekoszyński. Opracowanie i optymalizacja immunoenzymatycznej metody oznaczania metabolitów nikotyny w materiale biologicznym. XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej – Polmedlab 2004. Mikołajki 7-10 września 2004. Diagn. Labor. 2004, 41, 472; punktacja MNiI – 3,000 – praca zajęła pierwsze miejsce w konkursie na najlepszy poster.


E. Świętochowska, T. Wielkoszyński, M. Motyka, B. Szapska, Z. Ostrowska, D. Bodzek. Ocena humoralnej odpowiedzi immunologicznej przeciw Chlamydia pneumoniae u chorych z miażdżycą tętnic szyjnych. XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej – Polmedlab 2004. Mikołajki 7-10 września 2004. Diagn. Labor. 2004, 41, 427,punktacja MNiI – 3,000


T. Wielkoszyński, B. Kalita, D. Bodzek, A. Obuchowicz. Ocena częstości występowania hiperhomocysteinemii u dzieci i młodzieży z zaburzeniami gospodarki lipoproteinowej i ich rodziców – doniesienie wstępne. XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej – Polmedlab 2004. Mikołajki 7-10 września 2004. Diagn. Labor. 2004, 41, 420, punktacja MNiI – 3,000

T. Wielkoszyński. Immunoenzymatyczna metoda oznaczania produktów degradacji apolipoproteiny (a) w moczu. XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej – Polmedlab 2004. Mikołajki 7-10 września 2004. Diagn. Labor. 2004, 41, 419, punktacja MNiI – 3,000


T. Wielkoszyński, M. Iskra, D. Bodzek. Immunoenzymatyczna metoda oznaczania ceruloplazminy w materiale biologicznym. XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej – Polmedlab 2004. Mikołajki 7-10 września 2004. Diagn. Labor. 2004, 41, 319, punktacja MNiI – 3,000


T. Wielkoszyński, B. Kalita, J. Sulej, J. Trzaskowska, G. Winiarski, M. Ślimok, A. Sikora, A. Obuchowicz, D. Bodzek. Technika „suchej kropli krwi” jako metoda przesiewowej oceny wybranych wskaźników humoralnej odpowiedzi immunologicznej w chorobie trzewnej i alergiach pokarmowych. XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej – Polmedlab 2004. Mikołajki 7-10 września 2004. Diagn. Labor. 2004, 41, 473, punktacja MNiI – 3,000


Wielkoszyński T. Ocena występowania przeciwciał przeciw 7-ketocholesterolowi w surowicach pacjentów z miażdżycą – doniesienie wstępne. XI Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa badań nad Miażdżycą, The Fifth – Krąg – Atherothrombosis Conference, 7-10 października 2004, Krąg k/Koszalina, Czynniki Ryzyka, 2004, suppl. 10, s. 47,punktacja MNiI – 3,000


Wielkoszyński T, Kalita B, Bodzek D, Obuchowicz A. Ocena stężeń homocysteiny, kobalaminy i kwasu fioliowego oraz aktywności paraoksonazy u dzieci i młodzieży z zaburzeniami gospodarki lipoproteinowej. XI Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa badań nad Miażdżycą, The Fifth – Krąg – Atherothrombosis Conference, 7-10 października 2004, Krąg k/Koszalina, Czynniki Ryzyka, 2004, suppl. 10, s. 60-61, punktacja MNiI – 3,000


Zalejska-Fiolka J, Wielkoszyński T, Błaszczyk U, Ordon M, Bodzek D, Birkner E. Wpływ wyciagu z kory sosny śródziemnomorskiej (Pinus pinaster) na wybrane parametry stresu oksydacyjnego u królików z doświadczalna cukrzycą alloksanową. XI Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa badań nad Miażdżycą, The Fifth – Krąg – Atherothrombosis Conference, 7-10 października 2004, Krąg k/Koszalina, Czynniki Ryzyka, 2004, suppl. 10, s. 63-64, punktacja MNiI – 3,000


Wielkoszyński T, Zalejska-Fiolka J, Błaszczyk U, Ordon M, Bodzek D, Birkner E. Wpływ wyciagu z kory sosny śródziemnomorskiej (Pinus pinaster) na wybrane parametry gospodarki lipoproteinowej i wskaźniki wyrównania metabolicznego u królików z doświadczalna cukrzycą alloksanową. XI Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa badań nad Miażdżycą, The Fifth – Krąg – Atherothrombosis Conference, 7-10 października 2004, Krąg k/Koszalina, Czynniki Ryzyka, 2004, suppl. 10, s. 64-65, punktacja MNiI – 3,000


Wielkoszyński T, Zalejska-Fiolka J, Błaszczyk U, Ordon M, Bodzek D, Birkner E. Stężenia przeciwciał przeciw produktom glikacji białek (AGE) i oksydacyjnie zmodyfikowanym białkom osocza u królików z cukrzycą alloksanową. XI Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa badań nad Miażdżycą, The Fifth – Krąg – Atherothrombosis Conference, 7-10 października 2004, Krąg k/Koszalina, Czynniki Ryzyka, 2004, suppl. 10, s. 62-63, punktacja MNiI – 3,000


Wielkoszyński T, Węgiel A, Lebek-Ordon A, Olek J, Bodzek D. Ocena wydalania produktów degradacji lipoproteiny (a) z moczem pacjentów z cukrzyca typu 2. XI Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa badań nad Miażdżycą, The Fifth – Krąg – Atherothrombosis Conference, 7-10 października 2004, Krąg k/Koszalina, Czynniki Ryzyka, 2004, suppl. 10, s. 62, punktacja MNiI – 3,000

 

Szewczyk M, Wielkoszyński T, Nowak J, Zembala M, Bodzek D. Ocena stężeń lipidów i lipoprotein u pacjentów kwalifikowanych do zabiegów CABG w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. XI Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa badań nad Miażdżycą, The Fifth – Krąg – Atherothrombosis Conference, 7-10 października 2004, Krąg k/Koszalina, Czynniki Ryzyka, 2004, suppl. 10, s. 66-67, punktacja MNiI – 3,000


Wielkoszyński T, Świetochowska E, Motyka M, szapska B, Ostrowska Z, Bodzek D. Stężenia wybranych wskaźników stanu zapalnego w surowicy pacjentów z miażdżyca tętnic szyjnych. XI Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa badań nad Miażdżycą, The Fifth – Krąg – Atherothrombosis Conference, 7-10 października 2004, Krąg k/Koszalina, Czynniki Ryzyka, 2004, suppl. 10, s. 53-54, punktacja MNiI – 3,0000


Wielkoszyński T, Tyrpień K, Bodzek D. Ocena wpływu metabolitów nikotyny sprzężonych z kwasem glukuronowym na wyniki oznaczania sumy tych związków metodą immunoenzymatyczną w materiale biologicznym (streszczenie). V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „tytoń a zdrowie – Aktywne i bierne palenie”, Poznań, 18-19 listopada 2004, Przegl. Lek. 2004, 61, 1215, punktacja MNiI – 5,000


Tyrpień K, Wielkoszyński T, Kowalska M, Mańka G, Bodzek D. Ocena przydatności technik analitycznych zastosowanych do oznaczania nikotyny i jej metabolitów w płynach ustrojowych kobiet ciężarnych. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „tytoń a zdrowie – Aktywne i bierne palenie”, Poznań, 18-19 listopada 2004, Przegl. Lek. 2004, 61, 1214, punktacja MNiI – 5,000


Krzywiecka M, Wielkoszyński T, Obuchowicz A, Bukowska C. Stężenia metabolitów nikotyny w moczu niemowląt i dzieci młodszych ze środowiska miejskiego. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „tytoń a zdrowie – Aktywne i bierne palenie”, Poznań, 18-19 listopada 2004, Przegl. Lek. 2004, 61, 1215, punktacja MNiI – 5,000

Obuchowicz A, Wielkoszyński T., Kniażewska M, Żmudzińska – Kitczak J, Marek M, Niwińska – Faryna B, Zamłyńska B. Stężenia homocysteiny i cysteiny w osoczu dzieci i młodzieży z otyłością prostą. V Zjazd Polskiego Towarzystwa Otyłości i Przemiany Materii, Wisła, 15-17 października 2004, Medycyna Metaboliczna, 2004, 8 (3), 74 (P96), punktacja MNiI – 3,000


Z. Kazibutowska, E. Motta, A. Bal, A. Gołba, P. Warakomski, T. Wielkoszyński. Effects of N-acetylcysteine on progressive myoclonus epilepsy of Unverricht-Lundborg type. Epilepsia 2004 Vol.45 Suppl.3: 6th European Congress on Epileptology, Vienna [Austria] 30.05-3.06.2004, abstr. p.158-159[p414]. Wskaźnik IF – 3,329; punktacja MNiI – 24,000


M. Nowak, B. Szapska, E. Świętochowska, T. Wielkoszyński, B. Marek, B. Kos-Kudła, D. Kajdaniuk, J. Głogowska-Szeląg, L. Siemińska, Z. Ostrowska, H. Kozioł, J. Klimek. Homocysteine, vitamin B 12, and folic acid in age related macular degeneration. - Eur.J.Clin.Invest. 2005 Vol.35 Suppl.2: 39th Annual Meeting of the European Society for Clinical Investigation, Athens [Greece] 6-9.04.2005, abstr. p.16-17[51]. Wskaźnik IF – 2,684; punktacja MNiI – 24,000


E. Świętochowska, T. Wielkoszyński, M. Motyka, Z. Ostrowska.Stężenie fetuiny A (α-globuliny Hermansa-Schmida, AHSG) w surowicy krwi pacjentów z miażdżycą tętnic szyjnych - doniesienie wstępne. - Nowiny Lek. 2005 R.74 Supl.2: Konferencja szkoleniowo-naukowa - "Postępy w zapobieganiu i leczeniu chorób naczyń", Poznań 25-26.11.2005, streszcz. s.67. punktacja MNiI – 3,000

B. Gryszczyńska, M. Iskra, M. Małecka, T. Wielkoszyński, J. Kasprzak, Maria Pioruńska-Stolzmann. Wpływ ekstraktu z pestek malin na aktywność ferroksydazową ceruloplazminy wyizolowanej z osocza chorych z przewlekłą miażdżycową niedrożnością tętnic kończyn dolnych.- Nowiny Lek. 2005 R.74 Supl.2: Konferencja szkoleniowo-naukowa - "Postępy w zapobieganiu i leczeniu chorób naczyń", Poznań 25-26.11.2005, streszcz. s.52. punktacja MNiI – 3,000


M. Rutkowska-Kasprzak, M. Iskra, W. Majewski, T. Wielkoszyński. Wpływ stopnia niedokrwienia na aktywność paraoksonazy w surowicy pacjentów z przewlekłym miażdżycowym niedokrwieniem kończyn dolnych. - Nowiny Lek. 2005 R.74 Supl.2: Konferencja szkoleniowo-naukowa - "Postępy w zapobieganiu i leczeniu chorób naczyń", Poznań 25-26.11.2005, streszcz. s.63. punktacja MNiI – 3,000


A. Damasiewicz-Bodzek, T. Wielkoszyński. The antibodies against tissue transglutamine in psoriatic patients. - Acta Biochim.Pol. 2005 Vol.52 Suppl.1: 40th Meeting of the Polish Biochemical Society, Lublin 19-23.09.2005, abstr. p.[P7.6]. wskaźnik IF – 1,863; punktacja MNiI – 10,000


J. Kasprzak, M. Iskra, T. Wielkoszyński, M. Rutkowska. Comparison of ceruloplasmin oxidase activity measured with use of different substrates in serum of patients with arterial occlusion of lower limb. - Acta Biochim.Pol. 2005 Vol.52 Suppl.1: 40th Meeting of the Polish Biochemical Society, Lublin 19-23.09.2005, abstr. p.[P7.17]. wskaźnik IF – 1,863; punktacja MNiI – 10,000


B. Gryszczyńska, M. Iskra, M. Małecka, T. Wielkoszyński, Jakub Kasprzak, Maria Pioruńska-Stolzmann. The effect of raspberry seed extract on the ferroxidase activity of ceruloplasmin.- Acta Biochim.Pol. 2005 Vol.52 Suppl.1: 40th Meeting of the Polish Biochemical Society, Lublin 19-23.09.2005, abstr. p.[OP9.4]. wskaźnik IF – 1,863; punktacja MNiI – 10,000


M. Rutkowska, M. Iskra, T. Wielkoszyński, W. Majewski, A. Pioruńska-Mikołajczak, K. Strzyżewski. The evaluation of paraoxonase substrate dependent activity in patients with chronic arterial occlusion of the lower limbs.- Acta Biochim.Pol. 2005 Vol.52 Suppl.1: 40th Meeting of the Polish Biochemical Society, Lublin 19-23.09.2005, abstr. p.112[P7.39]. wskaźnik IF – 1,863; punktacja MNiI – 10,000


T. Wielkoszyński. The ELISA method for the detection of anti-7-ketocholesterol autoantibodies in human serum. - Acta Biochim.Pol. 2005 Vol.52 Suppl.1: 40th Meeting of the Polish Biochemical Society, Lublin 19-23.09.2005, abstr. p.120[P7.60]. wskaźnik IF – 1,863; punktacja MNiI – 10,000


M. Budzyń, M. Iskra, W. Grajek, T. Wielkoszyński, M. Małecka, B. Gryszczyńska. The effect of polyphenol rich black current’s seed extract on ferroxidase activity of human ceruloplasmin. 41st Meeting of the Polish Biochemical Society. Białystok, 12-15 September 2006, P10.39, wskaźnik IF – 1,368; punktacja MNiI – 10,000


B. Gryszczyńska, M. Iskra, M. Małecka, T. Wielkoszyński, M. Budzyń. The role of rasberry seed extract and ceruloplasmin in Fe2+ elimination. The effect of polyphenol rich black current’s seed extract on ferroxidase activity of human ceruloplasmin. 41st Meeting of the Polish Biochemical Society. Białystok, 12-15 September 2006, P10.48, wskaźnik IF – 1,368; punktacja MNiI – 10,000

T Wielkoszyński, M. Zawadzki, L. Januszewska. Wpływ przewlekłej ekspozycji na jony Mn2+ na aktywność paraoksonazy i katalazy w wątrobie szczura.- Czynniki Ryzyka 2006 nr 4(50): Perspektywy kardiologii zapobiegawczej w Polsce - Materiały Sympozjum Naukowego dla Uhonorowania 35-lecia Pracy Naukowej Prof. Marka Naruszewicza, Warszawa 16.12.2006, streszcz. s.60-61. punktacja MNiI – 3,000

T. Wielkoszyński, G. Winiarski, A. Lebek-Ordon, J. Olek, A. Węgiel, D. Bodzek. Stężenie końcowych produktów glikacji białek (AGE) u pacjentów z cukrzycą typu 2 i dyslipidemią. - Czynniki Ryzyka 2006 nr 4(50): Perspektywy kardiologii zapobiegawczej w Polsce - Materiały Sympozjum Naukowego dla Uhonorowania 35-lecia Pracy Naukowej Prof. Marka Naruszewicza, Warszawa 16.12.2006, streszcz. s.61.punktacja MNiI – 3,000


T Wielkoszyński, J Zalejska-Fiolka, A. Lebek-Ordon, J. Olek, A. Węgiel, G. Winiarski, D. Bodzek, E Birkner. Ocena zachowania się stężeń witamin A i E u chorych z cukrzycą typu 2 i hipercholesterolemią podczas leczenia simwastatyną. - Czynniki Ryzyka 2006 nr 4(50): Perspektywy kardiologii zapobiegawczej w Polsce - Materiały Sympozjum Naukowego dla Uhonorowania 35-lecia Pracy Naukowej Prof. Marka Naruszewicza, Warszawa 16.12.2006, streszcz. s.62. punktacja MNiI – 3,000


T Wielkoszyński, M. Szewczyk, M. Zakliczyński, M Zembala, D. Bodzek. Ocena stężeń przeciwciał przeciw kardiolipinie w surowicy pacjentów po przeszczepie mięśnia sercowego.- Czynniki Ryzyka 2006 nr 4(50): Perspektywy kardiologii zapobiegawczej w Polsce - Materiały Sympozjum Naukowego dla Uhonorowania 35-lecia Pracy Naukowej Prof. Marka Naruszewicza, Warszawa 16.12.2006, streszcz. s.76. punktacja MNiI – 3,000


M. Iskra, M. Kasprzak, W. Majewski, T. Wielkoszyński. Aktywność paraoksonazy w ocenie przewlekłej miażdżycowej niedrożności tętnic. - Czynniki Ryzyka 2006 nr 4(50): Perspektywy kardiologii zapobiegawczej w Polsce - Materiały Sympozjum Naukowego dla Uhonorowania 35-lecia Pracy Naukowej Prof. Marka Naruszewicza, Warszawa 16.12.2006, streszcz. s.67.punktacja MNiI – 3,000


T. Wielkoszyński. Wpływ podawania 5α,6α-epoksysitosterolu i 5α,6α-epoksycholesterolu na wybrane parametry gospodarki lipidowej szczurów na diecie ubogocholesterowej.- Czynniki Ryzyka 2006 nr 4(50): Perspektywy kardiologii zapobiegawczej w Polsce - Materiały Sympozjum Naukowego dla Uhonorowania 35-lecia Pracy Naukowej Prof. Marka Naruszewicza, Warszawa 16.12.2006, s.59-60.punktacja MNiI – 3,000

Z. Kazibutowska, E. Motta, A. Gołba, A. Bal, P. Warakomski, T. Wielkoszyński. Using of N-acetylcysteine and vitamin B6 as the substances increasing glutathione serum level in Unverricht-Lundborg disease.- Eur.J.Neurol. 2006 Vol.13 Suppl.2: Abstracts of the 10th Congress of the European Federation of Neurological Societies, Glasgow [United Kingdom] 2-5.09.2006, abstr. p.119[P1287]. IF: 2.437; MNiI: 20.000

A. Stanek, G. Cieślar, T. Wielkoszyński, A. Sieroń. Lipids profile in patients with ankylosing spondylitis.- Eur.J.Clin.Invest. 2007 Vol.37 Suppl.1: 41th Annual Meeting of the European Society for Clinical Investigation, Uppsala [Sweden] 17-20.04.2007, abstr. p.8[23]. IF: 2.847, MNiI: 24.000


A. Stanek, G. Cieślar, E. Romuk, B. Skrzep-Poloczek, T. Wielkoszyński, E. Birkner, A. Sieroń. Changes in lipids profile in patients with ankylosing spondylitis during cryotherapy.
- Eur.J.Clin.Invest. 2007 Vol.37 Suppl.1: 41th Annual Meeting of the European Society for Clinical Investigation, Uppsala [Sweden] 17-20.04.2007, abstr. p.7-8[21]. IF: 2,847, MNiI: 24.000

A. Mazur,,T. Wielkoszyński, K. Gawron, G. Spausta, B. Adamek, J. Zalejska-Fiolka, A. Wiczkowski. 5α,6-Epoxycholesterol effects on the Wistar rats liver parenchyma morphological features and blood plasma biochemical parameters. 17th IFCC - FESCC European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, 60th National Congress of the Netherlands Society for Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (NVKC), 3-7 June 2007 RAI Congress Centre Amsterdam, streszczenie opublikowane w: Clin Chem Lab Med. 2007, 45, S292, Wskaźnik IF – 1,725 , punktacja MNiI – 20,000

Wielkoszyński T., Winiarski G.: Wpływ leczenia simwastatyną na stężenie zaawansowanych produktów glikacji białek (AGE) w surowicy u chorych na cukrzycę typu 2. XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, POLMEDLB 2007, Wrocław, 26-29 września 2007, streszczenie w: Diagn. Lab. 2007,43(3); 490 (IV/11P)), punktacja MNiI – 3,000

Świętochowska E., Wielkoszyński T., Motyka M., Ostrowska Z.: Ocena stężeń fetuiny A oraz białka C-reaktywnego w surowicy krwi pacjentów z miażdżycą tętnic szyjnych. XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, POLMEDLB 2007, Wrocław, 26-29 września 2007, streszczenie w: Diagn. Lab. 2007, 43(3); 491, (IV/12P), punktacja MNiI – 3,000

Wielkoszyński T., Szewczyk M., Zakliczyński M., Zembala M.: Stężenie przeciwciał antykardiolipinowych u pacjentów po przeszczepie mięśnia sercowego - wyniki obserwacji dwuletniej. XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, POLMEDLB 2007, Wrocław, 26-29 września 2007, streszczenie w: Diagn. Lab. 2007, 43(3), 492, (IV/13P), punktacja MNiI – 3,000

Szewczyk M., Wielkoszyński T., Zakliczyński M., Zembala M.: Monitorowanie stężenia cyklosporyny A w pełnej krwi u pacjentów po przeszczepieniu serca – porównanie metod FPIA i EMIT. XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, POLMEDLB 2007, Wrocław, 26-29 września 2007, streszczenie w: Diagn. Lab. 2007,43(3), 493, (IV/14P), punktacja MNiI – 3,000

Opara M., Paluch M., Pluszczyk M., Wielkoszyński T., Zawadzki M.: Aktywność wybranych enzymów w narządach miąższowych szczurów przewlekle eksponowanych na mangan - doniesienie wstępne. XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, POLMEDLB 2007, Wrocław, 26-29 września 2007, streszczenie w: Diagn. Lab. 2007, 43(3), 577, (VII/32P), punktacja MNiI – 3,000

Wielkoszyński T., Tyrpień K., Szumska-Kostrzewska M.: Ocena reaktywności metabolitów nikotyny sprzężonych z kwasem glukuronowym w immunoenzymatycznej metodzie oznaczania tych związków w materiale biologicznym. XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, POLMEDLB 2007, Wrocław, 26-29 września 2007; streszczenie w: Diagn. Lab. 2007, 43(3); 578, (VII/33P), punktacja MNiI – 3,000

Strzelczyk J.K., Wielkoszyński T., Krakowczyk Ł., Kasperczyk J., Gawron K., Hajdrowska B., Wiczkowski A.: Aktywność dysmutazy ponadtlenkowej (SOD) oraz katalazy (CAT) w gruczolakoraku jelita grubego oraz w marginesie tkanki otaczającej. XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, POLMEDLB 2007, Wrocław, 26-29 września 2007 (streszczenie w: Diagn. Lab. 2007, 43(3), 434 (II/17P), punktacja MNiI – 3,000

S Kasperczyk, A Kasperczyk, AB Ostałowska, JE Zalejska-Fiolka, TJ Wielkoszyński, E Świętochowska, E Birkner. Lipid peroxidation and non-enzymatic status in lead exposed workers. - Acta Biochim.Pol. 2007 Vol.54 Suppl.4: 42nd Meeting of the Polish Biochemical Society, Szczecin 18-21.09.2007, abstr. p.184[P13.17]. wskaźnik IF – 1,363, punktacja MNiI – 10,000

JE Zalejska-Fiolka, TJ Wielkoszyński, U Błaszczyk, K Gawron, S Kasperczyk, R Polaniak, E Birkner. The influence of non-oxidized and oxidized rapeseed oil with alpha-lipoic acid addiction on lipids profile and paraoxonase-1 activity in rats.- Acta Biochim.Pol. 2007 Vol.54 Suppl.4: 42nd Meeting of the Polish Biochemical Society, Szczecin 18-21.09.2007, abstr. p.96[P7.21]. wskaźnik IF – 1,363, punktacja MNiI – 10,000

B. Gryszczyńska, M. Iskra, M. Małecka, T. Wielkoszyński. The effect of atherosclerosis obliterans on the ferroxidase activity of ceruloplasmin in presence of the rasberry seed extract. Acta Biochim.Pol. 2007 Vol.54 Suppl.4: 42nd Meeting of the Polish Biochemical Society, Szczecin 18-21.09.2007, abstr. p.181[P13.12]. Wskaźnik IF: 1.363, Punktacja MNiI: 10.000

E. Świętochowska, T. Wielkoszyński, M. Motyka, Z. Ostrowska. Ocena stężeń MGP i fetuiny A w surowicy chorych z miażdżycą tętnic szyjnych – badania wstępne. Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdzycą, Krąg k/Koszalina, 11-14 października 2007, Czynniki Ryzyka 2007; 3(53): 54, punktacja MNiI – 3,000

T. Wielkoszyński, K. Gawron. Wpływ podawania -epoksysitosterolu i -epoksycholesterolu na zawartość cholesterolu i triacylogliceroli w wątrobie szczurów na diecie bogatocholesterolowej. Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdzycą, Krąg k/Koszalina, 11-14 października 2007, Czynniki Ryzyka 2007; 3(53): 73, punktacja MNiI – 3,000


T. Wielkoszyński, G. Winiarski. Ocena wpływu leczenia fenofibratem na stężenie zaawansowanych produktów glikacji białek (AGE) w surowicy u chorych na cukrzycę typu 2. Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdzycą, Krąg k/Koszalina, 11-14 października 2007, Czynniki Ryzyka 2007; 3 (53): 64, punktacja MNiI – 3,000

T. Wielkoszyński, A. Damasiewicz-Bodzek. Ocena stężeń przeciwciał przeciw białkom szoku cieplnego u chorych na łuszczycę – doniesienie wstępne. Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdzycą, Krąg k/Koszalina, 11-14 października 2007, Czynniki Ryzyka 2007; 3 (53): 57, punktacja MNiI – 3,000

S. Kasperczyk, T. Wielkoszyński., A Ostałowska, A Kasperczyk, J Zalejska – Fiolka, E Birkner. Wpływ zróżnicowanego narażenia na związki ołowiu na różne etapy procesu peroksydacji lipidów u ludzi. Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdzycą, Krąg k/Koszalina, 11-14 października 2007, Czynniki Ryzyka 2007; 3 (53): 68, punktacja MNiI – 3,000

M Iskra, A Pioruńska – Mikołajczak, M Kasprzak, W Majewski, T Wielkoszyński. Odmienny wpływ miażdżycowego niedokrwienia kończyn dolnych na aktywność acetylohydrolazy czynnika aktywującego płytki krwi (PAF AH) i paraoksonazy (PON 1). Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdzycą, Krąg k/Koszalina, 11-14 października 2007, Czynniki Ryzyka 2007; 3(53): 55, punktacja MNiI – 3,000

M Kasprzak, M Iskra, W Majewski, T Wielkoszyński. Czy aktywność aryloesterazowa PON1 jest lepszym od aktywności paraoksonazowej markerem rozwoju niedokrwienia? Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdzycą, Krąg k/Koszalina, 11-14 października 2007, Czynniki Ryzyka 2007; 3(53), 53, punktacja MNiI – 3,000 

 A. Stanek, G. Cieślar, T. Wielkoszyński, S. Kasperczyk, E. Birkner, A. Sieroń. Changes in serum concentrations of Cu and Zn as well as ceruloplasmin activity in patients with ankylosing spondylitis after whole-body cryotherapy. Eur.J.Clin.Invest. 2008 Vol.38 Suppl.1: 42th Annual Meeting of the European Society for Clinical Investigation, Geneva [Switzerland] 26-29. abstr. p.11[30]. IF: 2,847, MNiI: 24.000

 

 

 


Doniesienia zjazdowe, których streszczenia publikowane są w materiałach zjazdowych:T.Wielkoszyński, S. Kasperczyk; "Oznaczanie poziomu azotynów w wodzie pitnej w wybranych miejscowościach Górnego Śląska", XXXIII Konferencja Studenckich Kół Naukowych - Śl.A.M - Katowice 11-12 maja 1994 (mat. konf. str 15).


T. Wielkoszyński, B. Jaremczuk; "Oznaczanie zawartości magnezu w wodach pitnych oraz materiale biologicznym", XXXIV Uczelniana Konferencja Naukowa STN- Katowice- Ligota, 10-11 maja 1995 (mat. konf. str 17).


T.Wielkoszyński, B.Jaremczuk; "Oznaczanie cholesterolu w tłuszczach spożywczych metodą chromatografii cienkowarstwowej"-ibidem. (mat. konf. str. 23).


T.Wielkoszyński, B.Jaremczuk; "Oznaczanie zawartości magnezu w wodach pitnych oraz w materiale biologicznym", VI Konferencja Studenckiego Towarzystwa Naukowego, Warszawa 12-13 maja 1995 (mat.konf.str. 39).


T. Wielkoszyński, B. Jaremczuk; "Oznaczanie cholesterolu w tłuszczach spożywczych metodą chromatografii cienkowarstwowej" - ibidem - mat. zjazdowe str. 38, - Praca zajęła III miejsce wśród prac teoretycznych.


K. Tyrpień, T. Wielkoszyński, B. Jaremczuk;" Zastosowanie ciśnieniowej chromatografii cienkowarstwowej do oznaczania cholesterolu w tłuszczach spożywczych", Konferencja Naukowa: "Tłuszcz mlekowy w żywieniu człowieka", Olsztyn-Kortowo, 22-23 września 1995 (mat. konf. str.l3).


T. Wielkoszyński; "Wyodrębnianie, rozdział i identyfikacja wybranych steroli w tłuszczach spożywczych", XXXV Konferencja Studenckich Kół Naukowych ŚI.A.M. - Katowice -Ligota, 8-9 maja 1996 (mat. konf. str. 9).


T. Wielkoszyński, B. Jaremczuk, K. Tyrpień, B. Bodzek, B. Janoszka, W. Bąkowski; "Application of Overpresure Thin Layer Chromatography and GC-MS for determination of cholesterol in consumable fats of animal and vegetal origin", 10th International Symposium "Advances and Applications of Chromatography in Industry", Bratislava, Slovak Republic, June 30-July 4, 1996 (mat. konf. str.117).


T. Wielkoszyński, D. Bodzek; "Zastosowanie chromatografii cienkowarstwowej w analizie mieszanin steroli", XXI Sympozjum Naukowe: "Chromatograficzne metody badania związków organicznych", Katowice, 12-13 czerwca 1997 (mat. konf. str. 80).


T. Wielkoszyński, B. Janoszka, K. Tyrpień, D. Bodzek; "Badania. nad zawartością magnezu i wapnia w wybranych elementach środowiska Górnego Śląska", VI Sympozjum Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego: "Biopierwiastki w zdrowiu i chorobie", Bydgoszcz, 13- 14 września 1997, (mat. zjazdowe str. 46).


T. Wielkoszyński, H. Horodecka, B. Muszewski, K. Powirska, M. Kubicz; "Chromatograficzne oznaczanie kotyniny w moczu", XXXVII Konferencja Studenckiego Towarzystwa Naukowego - ŚI.A.M., Katowice, 5-6 maja, 1998 (mat. konf. str. 108).


B. Janoszka, T. Wielkoszyński, D. Bodzek; "Analysis of Cholesterol Derivatives by Planar Chromatography", 10th International Symposium of Instrumental Planar Chromatography,
Visegrad, Hungary, May 16-18, 1998 (mat. konf. str. 11).


K. Tyrpień, C. Dobosz, T. Wielkoszyński, B. Janoszka, D. Bodzek; „TLC-Densitometric
Determination of Nicotine and Cotinine in Urine” - ibidem (mat. konf. str.6)

 

K. Tyrpień, C. Dobosz, T. Wielkoszyński, B. Janoszka, D. Bodzek; „Chromatograficzne
oznaczanie nikotyny i kotyniny w moczu” - V Ogólnopolskie Sympozjum
Chromatograficzne, Toruń, 8-10 września 1998, (mat. konfer. „Ekoanalityka w chemii”
str. 104), praca nagrodzona w konkursie na najlepszy poster /II miejsce/,

 

K. Dauksza, A. Jabłońska, T. Wielkoszyński; „Zastosowanie chromatografii planarnej z detekcją densytometryczną do oznaczania kofeiny w moczu” - XXXVIII Uczelniana Konferencja Naukowa STN - Zabrze-Rokitnica, 10-11 maja 1999, (materiały konfer. str. 141),


T. Wielkoszyński; „Opracowanie szybkiej metody wydzielania nikotyny i jej metabolitów z moczu” - ibidem, (mat. konf. str. 152),

K. Tyrpień, C. Dobosz, T. Wielkoszyński, B. Janoszka, D. Bodzek; „The application of liquid chromatographic techniques to the determination of urinary nicotine metabolites” - 23rd International Symposium on High Preformance Liquid Phase Separations and Related Techniques - HPLC ‘99, May 30 - June 4, 1999, Granada, Spain, (mat. konf. str. 44),


K. Tyrpień, C. Dobosz, T. Wielkoszyński, B. Janoszka, D. Bodzek; „Chromatografia planarna wybranych oksysteroli”- XXIII Sympozjum Naukowe nt. Chromatograficzne metody badania związków organicznych, Katowice - Szczyrk, 9-11 czerwca 1999, (mat. konf. str. 122),

 

K. Tyrpień, T. Wielkoszyński, C. Dobosz; „Oznaczanie trans-hydroksykotyniny w moczu” - ibidem, (mat. konf. str. 123),


B. Janoszka, T. Wielkoszyński, D. Bodzek; „Determination of oxysterols in human plasma by GC-MS” - The 6-th European Meeting on Mass Spectrometry in Occupational and Environmental Health, Stockholm, September 1-3, 1999, ( mat. konf. str. 95),


B. Janoszka, T. Wielkoszyński, K. Tyrpień, C. Dobosz, D. Bodzek; „Oznaczanie wybranych oksysteroli w osoczu krwi technikami chromatograficznymi” - VI Ogólnopolska Konferencja Chromatograficzna, Toruń, 14-17 września 1999, ( mat. konf. „Chromatografia i inne techniki separacyjne u progu XXI wieku” pod red. B. Buszewskiego, str. 398),


K. Tyrpień, B. Janoszka, C. Dobosz, T. Wielkoszyński, B. Bąkowski; „Optymalizacja detekcji oksysteroli techniką TLC z densytometrią” - ibidem, mat. konf. str. 412,


K. Dauksza, A. Jabłońska, C. Dobosz, T. Wielkoszyński, K. Tyrpień; „Chromatograficzne oznaczanie kofeiny w moczu” - ibidem,


E. Świętochowska, J. Kaperczak, T. Wielkoszyński, Z. Ostrowska, Z. Religa; „Ocena związku pomiędzy metabolizmem tkanki kostnej a wybranymi czynnikami humoralnymi w chorobie niedokrwiennej serca” - X Sympozjum Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy - IV Krakowskie Sympozjum Osteoporozy, 23-26 września 1999, materiały konfer.str. 219,


E. Świętochowska, Z. Ostrowska, B. Buntner, T. Wielkoszyński; „Assessment of bone metabolism in Sudeck syndrome” - ibidem, materiały konfer. str. 218’


P. Bodzek, J. Rzempołuch, B. Janoszka, T. Wielkoszyński, K. Tyrpień. "Isolation and identification of chosen oxygenated sterols in serum of pregnant women with hypertension". The 9th Symposium of Handling of Environmental and Biological Samples in Chromatography. Porto, 10-13 października 1999. Mat. konf. str. 139,


K. Tyrpień, T. Wielkoszyński, B. Janoszka, D. Bodzek. Chromatografia planarna w ocenie narażenia na dym tytoniowy. Konferencja „Analiza śladowa związków organicznych”, Jachranka, 15 – 19 maja 2000,


T. Wielkoszyński, K. Tyrpień, D. Bodzek, W. Bąkowski. "Oznaczanie wybranych biomarkerów narażenia na dym tytoniowy". VI Konferencja Chemii Analitycznej, Gliwice, 9- 14 lipca 2000, mat. konfer. str. 345,


T. Wielkoszyński, D. Bodzek. "Wpływ intensywnych wysiłków fizycznych na wydalanie z moczem kwasu L-askorbinowego i dialdehydu malonowego". XXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, 9-12 września 2000, materiały zjazdowe str. 311,


J. Jagodzińska, K. Żwirska-Korczala, T. Wielkoszyński. "Stężenia kwasu askorbinowego i tokoferoli w osoczu krwi u kobiet ze skrajną otyłością". Ibidem, materiały zjazdowe str. 343,


T. Wielkoszyński, D. Bodzek. "Wpływ wysiłku fizycznego na stężenie krzemu w surowicy krwi". Ibidem, materiały zjazdowe str. 346,


E. Świętochowska, T. Wielkoszyński, Z. Ostrowska. "Ocena korelacji pomiędzy lipidowymi czynnikami ryzyka miażdżycy a stężeniem kwasów sialowych i heksozoamin w surowicy krwi". Ibidem, materiały zjazdowe str. 358,

 

T. Wielkoszyński, B. Janoszka, K. Tyrpień, C. Dobosz, D. Bodzek. "Chromatograficzna metoda oznaczania stężeń wybranych oksysteroli w osoczu". Ibidem, materiały zjazdowe str. 358,


H. Borgiel-Marek, D. Kajdaniuk, B. Marek, E. Świętochowska, Z. Lamch, T. Wielkoszyński, B. Kos-Kudła, H. Łangowska-Adamczyk. "Serum insulin-like growth factor-1 (IGF-1) and transforming growth factor 1 (TGF1) in patients with early stages of small cell lung cancer (SCLC), non small cell lung cancer (NSCLC) and breast cancer". Symposium "IGFs and cancer", September 15-17, 2000, Halle, Germany,


B. Janoszka, T. Wielkoszyński, D. Bodzek. "GC-MS analysis parameters for oxycholesterols".7-th Regional Meeting of the Central and East European Section of Secotox, Bratislava, Slovakia, 25-27 September 2000. Materiały konferencyjne str. 218,


K. Tyrpień, G. Mańka, T. Wielkoszyński, C. Dobosz, D. Bodzek. Simple and rapid method for assessment of tobacco smoke exposure". Workshop "Assessment of occupational and environmental exposure to genotoxic substances - a methodological approach", Ustroń 2000, 4-7 października 2000, materiały konfer. str. 81,


M. Nowak, E. Świętochowska, Z. Ostrowska, T. Wielkoszyński, I. Banaś, J. Głogowska-Szeląg, J. Górski, L. Siemińska, D. Kajdaniuk, B. Kos-Kudła, B. Marek. Evaluation of the chosen hormonal parameters of pituitary gonadal axis in male patients with POAG. 11th International Congress of Endocrinology, Sydney [Australia] 29.10-02.11.2000, abstr. p.376


D. Kajdaniuk, B. Marek, E. Świętochowska, I. Banaś, Z. Ostrowska, B. Kos-Kudła, J. Głogowska-Szeląg, T. Wielkoszyński. Transforming growth factor β (TGFβ) and insulin like growth factor-I (IGF-I) stage II breast cancer patients on adjuvant chemotherapy with cyclophosphamide, methotrexate and 5-fluorouracil., 11th International Congress of Endocrinology, Sydney [Australia] 29.10-02.11.2000, abstr. p.226


B. Janoszka, C. Dobosz, L. Warzecha, T. Wielkoszyński, A. Damasiewicz-Bodzek: Chromatographic preparation of biological samples for oxycholesterol quantification by TLC/densitometry method, The 10th Symposium on Handling of Environmental and Biological Samples in Chromatography, 1-4 April 2001, Maintz, Germany, (mat. konf. str. 149),


 A. Damasiewicz-Bodzek, P. Bodzek, C. Dobosz, T. Wielkoszyński, K. Tyrpień: Determination of chosen oxygenated sterols in plasma of pregnant women with hypertension, ibidem, (mat. konfer. str. 150),


K. Tyrpień, T. Wielkoszyński, D. Bodzek: Porównanie metod wydzielania kotyniny z surowicy krwi, VII Ogólnopolska Konferencja Chromatograficzna i XXV Jubileuszowe Sympozjum Naukowe nt. Chromatogarficzne Metody Badania Związków Organicznych, 5-8 czerwiec 2001, Katowice – Szczyrk, (mat. konf. str. 169),


B. Janoszka, T. Wielkoszyński, C. Dobosz, D. Bodzek: Wpływ hormonów steroidowych na wyniki oznaczania oksycholesteroli w osoczu krwi techniką TLC, ibidem, mat. konf. str. 240,

 

C. Dobosz, T. Wielkoszyński, W. Bąkowski, D. Bodzek: Wyznaczanie optymalnych warunków detekcji tokoferoli techniką TLC, ibidem, mat. konf. str. 242,


T. Wielkoszyński, G. Mańka, K. Tyrpień, E. Świętochowska, D. Bodzek: Radioimmunoassay of cotinine in maternal and fetal serum. Secotox World Congress and 6th European Conference on Ecotoxicology and Environmental Safety, Kraków, 20-24 sierpnia 2001, mat konf. str. 299,


K. Tyrpień, T. Wielkoszyński, W. Bąkowski, D. Bodzek: Investigation of optimization of tocopherols determination by the use of planar chromatography with densitometry, balaton Symposium on High-Preformance Separation Methods, Siofok, Węgry, 2-4 września 2001, mat. konf. str. P-21,


K. Tyrpień, T. Wielkoszynski, D. Bodzek, Comparison of cotinine isolation methods from serum, 1-th International Symposium “Advances and Applications of Chromatography in Industry”, Bratysława, 27-31 sierpnia 2001, (streszczenie na CD),


M. Nowak, E. Świętochowska, T. Wielkoszyński, I. Banaś, J. Głogowska-Szeląg, J. Górski,  D. Kajdaniuk, B. Marek, L. Siemińska: Evaluation of lipids metabolism in patients with age- related macular degeneration (AMD). XIII Congress of the European Society of Ophtalmology, 3-7 June 2001, Istanbul, Turkey, mat. konf. 391,


M. Nowak, E. Świętochowska, T. Wielkoszyński, I. Banaś, J. Głogowska-Szeląg, J. Górski, D. Kajdaniuk, B. Marek, L. Siemińska: Evaluation of the chosen parameters of the oxido- reductation status in patients with age-related macular degeneration (AMD). XIII Congress of the European Society of Ophtalmology, 3-7 June 2001, Istanbul, Turkey, mat. konf. 390,


M. Nowak, E. Świętochowska, T. Wielkoszyński, I. Banaś, J. Głogowska-Szeląg, J. Górski, Kos-Kudła B. Ocena wybranych parametrów gospodarki oksydoredukcyjnej w starczym zwyrodnieniu siatkówki (AMD), XL Jubileuszowy Zjazd Okulistów Polskich, Warszawa, 10- 13 października 2001, materiały zjazdowe str. 143-144,


M. Nowak, E. Świętochowska, T. Wielkoszyński, I. Banaś, J. Głogowska-Szeląg, J. Górski, Kos-Kudła B. Czy zaburzenia metabolizmu lipidów są włączone w procesy patogenetyczne starczego zwyrodnienia siatkówki (AMD), XL Jubileuszowy Zjazd Okulistów Polskich, Warszawa, 10-13 października 2001, materiały zjazdowe str. 144-145,

 

M. Nowak, E. Świętochowska, T. Wielkoszyński, J. Głogowska-Szeląg, J. Górski, D. Kajdaniuk, B. Kos-Kudła, B. Marek, Z. Ostrowska, L. Siemińska. Are changes in the lipids metabolism involved in the pathogenesis of age-related macular degeneration (AMD). 5th European Congress of Endocrinology, Turin [Italy] 9-13.06.2001, abstr. p.[P-430].


W. Orkisz, E. Świętochowska, P. Rudnicki, T. Wielkoszyński, M. Wiewióra. Próba różnicowania charakteru guzów trzustki za pomocą neopteryny - doniesienie wstępne. 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Warszawa 12-15.09.2001, streszcz. s.287.


K. Żwirska-Korczala, J. Jagodzińska, T. Wielkoszyński, J. Jochem, D. Bodzek, M. Wyleżoł, M. Pardela. Ocena stężeń podstawowych parametrów gospodarki lipidowej, oksycholesteroli i witaminy E w osoczu u chorych ze skrajną otyłością oraz współistniejącym nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu 2. 1 Ogólnopolska Konferencja - "Chirurgiczne leczenie otyłości", Zabrze/Bystra Śląska 18 20.04.2002, streszcz. s.26.


T. Wielkoszyński, B. Kalita, M. Ślimok, A. Sikora, A. Obuchowicz „Stężenia przeciwciał przeciw oxy-LDL w surowicy dzieci i młodzieży z chorobą trzewną”, praca wygłoszona na Spotkaniu Roboczym Sekcji Celiakalnej Polskiego Towarzystwa Gastroenerologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci w Zabrzu, 24 maja 2002.


A. Sikora, E. Świętochowska, T. Wielkoszyński, B. Kalita, M. Ślimok, A. Obuchowicz Stężenie homocysteiny i kwasu foliowego w osoczu krwi dzieci i młodzieży z celiakią, praca wygłoszona na Spotkaniu Roboczym Sekcji Celiakalnej Polskiego Towarzystwa Gastroenerologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci w Zabrzu, 24 maja 2002.


T. Wielkoszyński, K. Tyrpień, D. Bodzek, Determination of thiocyanates and cotinine for tobacco smoke exposure. 3rd European Conference on Tobacco or Health, 20-22 June 2002, Warsaw, Poland, mat. konf. Part 3, str. 2,


K. Tyrpień, T. Wielkoszyński, C. Dobosz, B. Janoszka, G. Mańka, D. Bodzek, Determination of main nicotine metabolites in amniotic fluid, ibidem, mat. konf. Part 3, str. 5,

K. Tyrpień, T. Wielkoszyński, C. Dobosz, G. Mańka, D. Bodzek. Chromatographic determination of main nicotine metabolites in maternal and foetal serum. ibidem, mat. konf. part. 3, str. 87,


M. Kniażewska, A. Obuchowicz, J. Żmudzińska – Kitczak, T. Wielkoszyński, M. Marek, A. Świętochowska-Chechlińska „Ocena stężeń witamin antyoksydacyjnych (C, E) u dzieci z nadciśnieniem tetniczym”, V Sympozjum Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej w Białowieży, 24-25.05.2002. materiały zjazdowe str. 39,

 

M. Kniażewska, A. Obuchowicz, J. Żmudzińska – Kitczak, T. Wielkoszyński, M. Marek, A. Świętochowska-Chechlińska „Ocena profilu lipidowego u dzieci z nadciśnieniem tętniczym w aspekcie zagrożenia rozwojem miażdżycy”, ibidem, materiały zjazdowe str. 36,

K. Tyrpień, T. Wielkoszyński, A. Żurek, M. Pasierbek, D. Bodzek, W. Bąkowski. Ocena narażenia na dym tytoniowy wybranej grupy studentów medycyny. 4 Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Tytoń a zdrowie. Choroby odtytoniowe. Poznań 4.12.2003, streszcz. s.242-243.


K. Dauksza, K. Tyrpień, T. Wielkoszyński, D. Bodzek. Determination of phospholipids in amniotic fluid. 27th Symposium "Chromatographic Methods of Investigating the Organic Compounds" Katowice-Szczyrk, 4-6.06.2003, mat. zjazdowe str. 91.

K. Tyrpień, T. Wielkoszyński, A. Żurek, M. Pasierbek, D. Bodzek. Tobacco smoke exposure assessment among medical students. 27th Symposium "Chromatographic Methods of Investigating the Organic Compounds" Katowice-Szczyrk, 4-6.06.2003, mat. zjazdowe str.110.

T. Wielkoszyński, K. Tyrpień, D. Bodzek. Immunoenzymatyczna metoda oznaczania metabolitów nikotyny w materiale biologicznym. 4 Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Tytoń a zdrowie. Choroby odtytoniowe. Poznań 4.12.2003, streszcz. s.271-272. – Praca została wyróżniona w konkursie na najlepszy poster.


A. Obuchowicz, T. Wielkoszyński, M. Krzywiecka, C. Bukowska.. Ocena biernego narażenia dzieci w wieku od 1 miesiąca do 7 lat na dym tytoniowy w środowisku domowym. 4 Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Tytoń a zdrowie. Choroby odtytoniowe. Poznań 4.12.2003, streszcz. s.198.


T. Wielkoszyński, J. Zalejska-Fiolka, U. Błaszczyk E. Birkner, D. Bodzek, M. Ordon. The influence of Pinus pinaster extract on alpha-tocopherol and homocysteine levels – detected by HPLC – in blood serum rabbits with experimental diabetes. The XXVIII-th Symposium “Chromatographic Methods of Investigating the Organic Compounds”, 7-9 June, 2004, Szczyrk, abstrakt str. 132,


Zalejska – Fiolka J, Błaszczyk U, Wielkoszyński T, Bodzek D, Birkner E, Ordon M. Influence of Pinus pinster extract (Pycnogenol) soplementation to diabetes rabbits fooder on glucose profile. XV International Symposium on Drugs Affecting Lipid Metabolism, Venice (Italy), October 24-27, 2004, mat. konfer. str. 94,


Zalejska – Fiolka J, Wielkoszyński T, Błaszczyk U, Birkner E, Schneider A, Bodzek D. Influence of Pinus pinster extract (Pycnogenol) administration on antioxidant level in blood serum rabbits with experimantal diabetes. XV International Symposium on Drugs Affecting Lipid Metabolism, Venice (Italy), October 24-27, 2004, mat. konfer. str. 94,

Wielkoszyński T, Zalejska-Fiola J, Schneider A, Błaszczyk U, Birkner E. Effects of Pinus pinaster extract (Pycnogenol) suplementation to diabetes rabbits fooder on serum lipids profile. XV International Symposium on Drugs Affecting Lipid Metabolism, Venice (Italy), October 24-27, 2004, mat. konfer. str. 95,


Błaszczyk U, Zalejska-Fiolka J, Birkner E, Wielkoszyński T, Kasperczyk A, Kasperczyk S. Studies on alloxan and sterptozocin induced diabetes. XV International Symposium on Drugs Affecting Lipid Metabolism, Venice (Italy), October 24-27, 2004, mat. konfer. str. 95,


Z. Kazibutowska, E. Motta, A. Lasek-Bal, A. Gołba, P. Warakomski, T. Wielkoszyński. Wstępna ocena zastosowania N-acetylocysteiny u pacjentów z chorobą Unverrichta-Lundborga. W: 5 Konferencja - "Postępy w diagnostyce i leczeniu padaczki" - poświęcona padaczce okresu dojrzewania, Katowice 2.03.2004, streszcz. s.[nlb].


BM. Kalita, TJ. Wielkoszyński, J Sulej, A Sikora, M Ślimok, D Sabat, A Obuchowicz Wstępna ocena przydatności oznaczania przeciwciał przeciw endomysium, transglutaminazie tkankowej oraz gliadynie z wykorzystaniem testu bibułowego w diagnostyce choroby trzewnej i alergii pokarmowych.W: 11 Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Warszawa 4-6.06.2004, streszcz. s.213-214[ST-7/19].


K. Tyrpień, M. Szumska, C. Dobosz, T. Wielkoszyński, D. Bodzek. Monitoring of tobacco smoke ingreedients.W: International Conference - Biological and Chemical Factors of Environmental Contamination, Warsaw 23-25.06.2005, abstr. p.48-49.

K. Tyrpień, B. Janoszka, C. Dobosz, T. Wielkoszyński, D. Bodzek. Application of planar chromatography on silica stationary phase in biomedical