Prace poglądowe:

B. Janoszka, D. Bodzek, T. Wielkoszyński. "Utlenione pochodne cholesterolu: występowanie, rola biologiczna, metody analizy". Wiadomości Chemiczne, 2000, 54, 11, punktacja MNiI – 5,000

 


T. Wielkoszyński, D. Bodzek. Palenie tytoniu a miażdżyca - aktualne poglądy. Czynniki Ryzyka 2001, 1-2, (31/32), 39, Punktacja MNiI- 3,000

 


T. Wielkoszyński, J. Jagodzińska: Udział procesów peroksydacji lipidów w patogenezie nadciśnienia pierwotnego i indukowanego ciążą. Czynniki Ryzyka, 2001, 3-4, 29, Punktacja MNiI- 3,000

 


T. Wielkoszyński. Utlenione pochodne cholesterolu – oksysterole. Część I – struktura, powstawanie, przemiany biologiczne i metody analizy. Czynniki Ryzyka, 2003, nr 2- 4(40/41/42) s.26-38, Punktacja MNiI- 3,000

 


T. Wielkoszyński. Utlenione pochodne cholesterolu – oksysterole. Część II – Aktywność biologiczna oksysteroli. Czynniki Ryzyka, 2003, nr 2-4(40/41/42) s.39-47. Punktacja MNiI- 3,000

 


Wielkoszyński T, Tyrpień K. Metody immunochemiczne w ocenie narażenia na składniki dymu tytoniowego. Przegl. Lek. 2005, 62, 1203-1206, Punktacja MNiI- 5,000

 


Wielkoszyński T. Autoimmunologiczne aspekty miażdżycy. Nowiny Lekarskie, 2005, 74, suppl. II, 44-50, Punktacja MNiI- 3,000

 


Adamczyk-Gola M, Wielkoszyński T, Świętochowska E. Czynniki ryzyka miażdżycy w akromegalii. Czynniki Ryzyka, 2005, 1-2 (45/46), 20-23, Punktacja MNiI- 3,000

 


Tyrpień K, Wielkoszyński T, Janoszka B, Dobosz C. Metody chromatograficzne w ocenie narażenia na dym tytoniowy. Przegl. Lek. 2005, 62, 1200-1202, Punktacja MNiI- 5,000

 


M. Zawadzki, T. Wielkoszyński. Łagodny przerost prostaty. Gabinet Prywatny 2006 nr 8 (153) s.27-37. Punktacja MNiI- 3,000

 


T. Wielkoszyński, M. Zawadzki, Lebek-Ordon A., Olek J. Korzonek-Szlacheta I. Enzymatyczne układy antyoksydacyjne – właściwości, występowanie i rola biologiczna Diagn. Lab. 2007, 43(2), 283-284, Punktacja MNiI- 3,000

 


T. Wielkoszyński, M. Zawadzki, J. Zalejska-Fiolka, M. Ordon, G. Winiarski. Homocysteina a choroby układu nerwowego. Czynniki Ryzyka, 2007, 4/07 (54); 45-51. punktacja MNiI – 3,000

 

 

 

Prace oryginalne:

S. Kasperczyk, T. Wielkoszyński, K. Tyrpień; Zawartość azotynów w wodzie pitnej z rejonu Górnego Śląska, Bromatol Chemia Toksykol, 1995, 28, 345-349, Punktacja MNiI- 4,000

 


T. Wielkoszyński, K. Tyrpień, D. Bodzek. Zawartość magnezu i wapnia w wodach pitnych Górnego Śląska oraz butelkowanych wodach mineralnych i stołowych, Bromatol Chemia Toksykol, 1997, 30, 291-297, Punktacja MNiI- 4,000

 


D. Bodzek. B. Janoszka, K. Tyrpień, T. Wielkoszyński. Zawartość związków wapnia i magnezu w wybranych wodach i osadach ściekowych Górnego Śląska, Ochrona Środowiska, 1998, 71, 17-19, Punktacja MNiI- 4,000

 


P. Bodzek, T. Wielkoszyński, J. Zamłyński, M. Kozioł, G. Mańka, K. Strojek; "Ocena stężeń kwasu L-askorbinowego oraz wybranych parametrów gospodarki lipidowej we krwi kobiet ciężarnych z cukrzycą", Ginekol Pol, 1999, 70, 667-671, Punktacja MNiI- 5,000

 


T. Wielkoszyński; Zmodyfikowana spektrofotometryczna metoda oznaczania krzemu w materiale biologicznym, Diagnostyka Laboratoryjna, 2000, 36, 377, Punktacja MNiI- 3,000

 


K. Tyrpień, T. Wielkoszyński , C. Dobosz: Oznaczanie głównych metabolitów nikotyny w moczu, Diagnostyka Laboratoryjna, 2000, 36, 495-503, Punktacja MNiI- 3,000

 


K. Żwirska-Korczala, J. Jagodzińska, T. Wielkoszyński, J. Jochem, M. Wyleżoł, J. Karpe, M. Pardela: Stężenie oksycholesteroli i witaminy E a profil lipidowy u kobiet ze skrajną otyłością. Pol Arch Med Wewn, 2001, 106, 4(10), 909-15, Punktacja MNiI- 3,000

 


K. Żwirska – Korczala, J. Jagodzińska, T. Wielkoszyński, J. Jochem, D. Bodzek, M. Wyleżoł, M. Pardela: Ocena stężeń podstawowych parametrów lipidowych, oksycholesteroli i witaminy E w osoczu krwi u chorych ze skrajną otyłością oraz współistniejącym nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu 2, Pol Arch Med Wewn. 2002, 107, . Punktacja MNiI- 3,000

 


W. Bendkowski, E. Hadas, E. Świętochowska, T. Wielkoszyński, Z. Ostrowska, B. Szapska: Wpływ leczenia cignoliną na obraz kliniczny i wartości surowiczych stężeń kalcytoniny u chorych na łuszczycę zwykłą” Polski Merkuriusz Lekarski 2002, 13 (78), 481-3 . Punktacja MNiI- 5,000

 

 

P. Bodzek, T. Wielkoszyński, Ocena stężeń witamin C oraz E - wybranych nieenzymatycznych wskaźników przeciwutleniającej bariery ochronnej u ciężarnych. Wiadomości Lekarskie 2003, 56, (11-12), 508-514. Punktacja MNiI- 3,000

 


K. Luks-Betlej, T. Wielkoszyński, D. Bodzek, I. Giza. Oznaczanie pozostałości atrazyny w odciekach mogilnikowych. [w:] Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Częstochowa 25-27.06.2003. Red.: M. Janosz-Rajczyk. Częstochowa: Wydaw. Politechniki Częstochowskiej 2003, s.190-194. Politechnika Częstochowska - Konferencje 51. punktacja MNiI – 6,000

 


T. Wielkoszyński. Radioimmunologiczna metoda oznaczania stężenia metabolitów nikotyny w surowicy. Diagnostyka Laboratoryjna, 2003, 39, 237-244, Punktacja MNiI- 3,000 

 


E. Świętochowska, T. Wielkoszyński, M. Motyka, B. Szapska, Z. Ostrowska, D. Bodzek, R. Walas, A. Dziembała, Ł. Drozd, B. Magiera. Ocena stężeń lipoproteiny (a) oraz wybranych wskaźników odpowiedzi zapalnej u pacjentów poddawanych zabiegom endarterektomii tętnic szyjnych. Czynniki Ryzyka, 2003, nr 2-4(40/41/42) s.48-55. Punktacja MNiI- 3,000

 


A. Świętochowska-Chechlińska, A. Obuchowicz, T. Wielkoszyński, U. Gocyła, M. Marek. Obrona przeciwmiażdżycowa zależna od witamin antyoksydacyjnych u dzieci z rodzin obciążonych wczesnym wystąpieniem zawału mięśnia sercowego. Pediatria Polska, 2004, 79, 287-292, punktacja MNiI-4,000

 


T. Wielkoszyński, D. Bodzek. Spektrofotometryczna metoda oznaczania stężenia kwasu L askorbinowego w materiale biologicznym z użyciem oksydazy askorbinianowej i sulfonowanej batofenatroliny. Diagn. Lab. 2004, 41, 133-147, punktacja MNiI – 3,000

 


M. Nowak, B. Szapska, E. Świętochowska, T. Wielkoszyński, B. Marek, B. Kos-Kudła, D. Kajdaniuk, J. Głogowska-Szeląg, L. Siemińska, Z. Ostrowska. Stężenie homocysteiny, witaminy B12 oraz kwasu foliowego w surowicy krwi chorych z wysiękową postacią zwyrodnienia siatkówki związanego z wiekiem. Klin.Oczna 2004 R.106 supl. do nr 3 s.429-430. punktacja MNiI – 5,000

 


M. Nowak, E. Świętochowska, B. Szapska, B. Marek, T. Wielkoszyński, H. Kozioł, J. Klimek, D. Kajdaniuk, B. Kos-Kudła, Z. Ostrowska, J. Karpe, J. Głogowska-Szeląg, L. Siemińska. Polimorfizm apolipoproteiny E u chorych ze zwyrodnieniem siatkówek związanych z wiekiem. - Klin.Oczna 2004 R.106 supl. do nr 3 s.427-428. – punktacja MNiI – 5,000

 


T. Wielkoszyński. Automatyczny fotometr samopipetujacy LUMEN – opinia użytkownika. Diagn. Lab. 2005, 41, 217-224, punktacja MNiI – 3,000

 


T. Wilekoszyński, J. Trzaskowska, G. Winiarski, E. Świętochowska, D. Bodzek, M. Gola-Adamczyk. Immunoenzymatyczna metoda oznaczania stężenia lipoproteiny (a) w surowicy. Diagn. Lab. 2005, 41, 441-451; punktacja MNiI – 3,000

 


T. Wielkoszyński, A. Damasiewicz – Bodzek. Stężenie przeciwciał przeciw końcowym produktom glikacji białek (anty-AGE) w surowicy pacjentów z łuszczycą – doniesienie wstępne, Nowiny Lekarskie, 2005; 74, suppl. II, 9-13, punktacja MNiI – 3,000

 


T. Wielkoszyński, B. Kalita, M. Paluch, M. Opara, M. Pluszczyk, A. Obuchowicz, M. Wilczyński, M. Ślimok, A. Sikora. Ocena stężeń metabolitów nikotyny w moczu dzieci i młodzieży z zapaleniem przełyku. - Przegl.Lek. 2006 T.63 nr 10 s.911-913. punktacja MNiI – 5,000

 


K. Tyrpień, T. Wielkoszyński, M. Kowalska, G. Mańka, C. Dobosz. Ocena częstości występowania kotyniny i trans-3'-hydroksykotyniny w wybranych próbkach płynów ustrojowych. - Przegl.Lek. 2006 T.63 nr 10 s.897-899. punktacja MNiI – 5,000

 


M. Krzywiecka, A. Obuchowicz, C. Bukowska, T. Wielkoszyński, A. Świętochowska-Chechlińska, J. Kula-Gradzik. Ocena narażenia niemowląt i dzieci młodszych na bierne palenie tytoniu w środowisku domowym w odniesieniu do częstości występowania u nich zapaleń dolnych dróg oddechowych. - Przegl.Lek. 2006 T.63 nr 10 s.827-830. punktacja MNiI – 5,000

 


M. Zawadzki, T. Wielkoszyński, Pawlas K, Januszewska L, K. Tyrpień. Wpływ przewlekłej ekspozycji na mangan na aktywność enzymów antyoksydacyjnych związanych z glutationem w wątrobach szczurów – doniesienie wstępne. Ann Acad Med Siles 2006, 60, suppl 95,1-4. punktacja MNiI – 3,000

 


I Korzonek-Szlacheta, T. Wielkoszyński, A. Stanek, E. Świętochowska, J. Karpe, A.Sieroń.
Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na stężenie wybranych hormonów u zawodników wyczynowo uprawiających piłkę nożną.- Endokrynol.Pol. 2007, 58 (1): 27-32. punktacja MNiI – 3,000

 


M. Wiśniewska, Z. Siwińska, M. Felczak, T. Wielkoszyński, M. Krawczyński, A. Latos-Bieleńska. A new case of DOOR syndrome. J.Appl.Gen. 2008 Vol.49 No.1 p.101-103.Punktacja MNiI: 10.000

 


M. Nowak, T. Wielkoszyński, B. Marek, B. Kos-Kudła, E. Świętochowska, L. Siemińska, D. Kajdaniuk, J. Głogowska-Szeląg, K. Nowak. A comparison of the levels of hepatocyte growth factor in serum in patients with type 1 diabetes mellitus with different stages of diabetic retinopathy. Endokrynol.Pol. 2008 T.59 nr 1 s.2-5. Punktacja MNiI: 6.000