Publikacje pełnotekstowe opublikowane w materiałach konferencyjnych:


K. Tyrpień, C. Dobosz, T. Wielkoszyński, B. Janoszka, D. Bodzek; "TLC densitometric determination of nicotine and cotinine in urine", Preceedings of the 10th International Symposium on Instrumental Planar Chromatography, Visegrad, Hungary, 16-18 May 1998, Pełny tekst w materiałach zjazdowych - str. 254-264,

 


K. Tyrpień, T. Wielkoszyński, G. Mańka, D. Bodzek: Chromatograficzne oznaczanie głównych metabolitów krwi w surowicy krwi, Materiały II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Kobieta i tytoń. Płod pali razem z matką” Poznań, 7 grudnia 2001, pełny tekst pracy w materiałach konferencyjnych str. 120-126, punktacja MNiI – 6,000

 


G. Mańka, T. Wielkoszyński, K. Tyrpień, A. Olejek, P. Bodzek, D. Bodzek: Korelacja wartości stężeń kotyniny po przeciwnych stronach bariery łożyskowej, Materiały II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Kobieta i tytoń. Płód pali razem z matką” Poznań, 7 grudnia 2001, pełny tekst pracy w materiałach konferencyjnych str. 55-60, punktacja MNiI- 6,000

 


K. Tyrpień, T. Wielkoszyński, C. Dobosz, D. Bodzek. Comparison of the isolation procedures of nicotine metabolites from body fluids. 4th Slowenian Symposium of Separation Techniques, Novo Mesto, Slowenia, 3 –4 October 2002, pełny tekst w materiałach str. 187-190,

 


K. Dauksza, K. Tyrpień, T. Wielkoszyński, D. Bodzek. Application of TLC with densitometry to the phospholipids analysis, 4th Slowenian Symposium of Separation Techniques, Novo Mesto, Slowenia, 3 –4 October 2002, pełny tekst w materiałach zjazdowych str. 295-300.

 

 

 

 

Współautorstwo skryptów i materiałów do ćwiczeń:

 
W. Bąkowski, D. Bodzek, A. Damasiewicz-Bodzek, B. Janoszka, K. Luks-Betlej, K. Tyrpień, L. Warzecha, T. Wielkoszyński „Skrypt do ćwiczeń z chemii medycznej dla studentów I roku Wydziału Lekarskiego i Oddziału Stomatologicznego w Zabrzu”. Wyd. 3 uzup. i rozszerz. Red.: D. Bodzek. Katowice: ŚAM 2003, 348s. punktacja MNiI – 20,000,

 


W. Bąkowski, D. Bodzek, A. Damasiewicz-Bodzek, B. Janoszka, K. Luks-Betlej, M. Szumska – Kostrzewska, K. Tyrpień, L. Warzecha, T. Wielkoszyński „Skrypt do ćwiczeń z chemii medycznej dla studentów I roku Wydziału Lekarskiego i Oddziału Stomatologicznego w Zabrzu”. Wyd. 4 uzup. i rozszerz. Red.: D. Bodzek, K. Luks-Betlej, K. Tyrpień. Katowice: SUM 2007, 352s. punktacja MNiI – 20,000

 

 

 

Rozdziały w książkach i innych wydawnictwach zwartych:

T Wielkoszyński, K Luks-Betlej, A Damasiewicz-Bodzek. Immunochemiczne oznaczanie hormonów steroidowych w ściekach - doniesienie wstępne. Environmental protection into the future. Eds.: J. Bień, W. Nowak. Cżęstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej 2007, s.368-374. Punktacja MNiI: 6.000

 


K Luks-Betlej, A Damasiewicz-Bodzek, T Wielkoszyński. Estrogeny w środowisku a zdrowie człowieka. Environmental protection into the future. Eds.: J. Bień, W. Nowak. Cżęstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej 2007, s.358-367. Punktacja MNiI: 6.000